Alternatives a la inversió immobiliària (I). Fons d'inversió immobiliaris

alternativa

Tot i que l'opció d'invertir en un immoble de manera directa pot ser interessant, hi ha diferents riscos associats que es podrien pal·liar cercant altres alternatives d'inversió. La compra directa d'un determinat actiu suposa arriscar una quantitat important de diners en una sola opció, per la qual cosa haurem de ser especialment encertats triant la ciutat i la zona on invertir, així com la tipologia d'immoble més adequada per obtenir una major rendibilitat per lloguer. De manera addicional, hauríem d'afegir-hi els problemes associats a la morositat en cas de tenir la mala sort que el nostre inquilí no atengui els seus compromisos de pagament.

Una de les millors alternatives per a aquells que volen tenir presència en el sector immobiliari en la seva cartera sense la necessitat de posar tots els ous a la mateixa cistella són els fons d'inversió. Aquest producte financer permet diversificar la inversió en diferents actius de diferents parts del món al mateix temps amb una inversió més reduïda. A més, permet delegar la presa de decisions en experts que disposin de temps i coneixement del mercat. Aquest és un avantatge considerable enfront de la compra directa d'un immoble, ja que aquesta última suposa que ens ho hem de jugar tot pràcticament a una carta i confiar que l'actiu triat es comporti bé en termes de rendibilitat.

Quan parlem del sector immobiliari, estem fent referència a tots aquells béns que són aptes per al desenvolupament d'alguna activitat relacionada amb la inversió en habitatges, locals o places d'aparcament, entre d'altres.

Una de les millors alternatives per a aquells que volen tenir presència en el sector immobiliari en la seva cartera sense la necessitat de posar tots els ous a la mateixa cistella són els fons d'inversió.

 

La inversió en el sector immobiliari mitjançant fons d'inversió pot realitzar-se de dues maneres: de manera directa en fons que inverteixen en actius immobiliaris destinats al lloguer o de manera indirecta mitjançant fons immobiliaris que seleccionen valors borsaris d'empreses del sector immobiliari. Dins dels fons d'inversió directes podem trobar tres tipus: els d'habitatge, els lliures i els mixtos. Els d'habitatge, com el seu nom indica, estan destinats a l'adquisició d'habitatge únicament i exclusivament. Els fons lliures fan referència a aquells fons d'inversió que disposen de determinades restriccions al voltant de la seva política d'inversió. Per acabar tenim els fons mixtos, que corresponen a inversions en què al menys el 50% dels fons aportats pels inversors es destina a l'adquisició d'habitatges.

El rendiment que proporciona aquest tipus de fons rau fonamentalment en l'arrendament dels immobles mateixos, el benefici del qual estarà generat pels ingressos derivats del lloguer. Es tracta d'inversions a llarg termini en què els clients inverteixen un capital i esperen obtenir una rendibilitat amb el pas del temps, i normalment tenen una volatilitat molt més baixa que la que obtindríem mitjançant la inversió directa.

La supervisió d'un assessor financer és fonamental a l'hora d'incloure la inversió immobiliària i el seu percentatge òptim en una cartera d'inversió.

 

La norma que regeix els fons d'inversió immobiliària especifica que s'haurà d'adquirir la quantitat mínima d'immobles destinats a l'arrendament, i que aquests immobles no han de superar el 20% de la quantitat total de capital de què disposa el fons. La cartera d'inversió podrà estar formada per habitatges, locals comercials, places d'aparcament, centres comercials, oficines o qualsevol altre tipus d'habitacle destinat al desenvolupament d'una activitat laboral o social amb possibilitat d'arrendament. El termini mínim d'inversió en aquest tipus de fons és de quatre anys, i hi ha comissions de sortida si es decideix desinvertir abans del període estipulat.

La inclusió de la inversió immobiliària en una cartera d'inversió és fonamental per obtenir una descorrelació entre actius i, per tant, una millora de la diversificació de la cartera. Això no obstant, no és recomanable sense la supervisió d'un assessor financer que sigui capaç d'adoptar una visió global i tingui perspectiva per decidir el percentatge òptim d'inversió desitjable.

 

 

Categories
Recent posts
Notícies relacionades