El nostre 
Wealth Management

El futur del Wealth Management és Holístic

Gestionar el patrimoni és una tasca exigent amb un nivell de responsabilitat molt alt. Només es pot fer amb professionalitat, el màxim compromís i els millors serveis. Preservar i augmentar els seus actius a llarg termini, amb una perspectiva sostenible, és la nostra prioritat. L’assessorarem en tots els àmbits que afecten els seus actius. Segons les seves necessitats individuals i els objectius acordats conjuntament, desenvoluparem estratègies des d'on puguin sorgir solucions de patrimoni a mida.

Què ens diferencia?

A Vall Banc abordem el Wealth Management d'una manera molt particular. Per començar, analitzem la seva situació personal i familiar, les seves ambicions i també les seves obligacions. Després, definim conjuntament objectius realistes i implementem totes les mesures necessàries per assolir-los. Per aquest motiu, desenvolupem una estratègia patrimonial integral i elaborem un pla adaptat als seus objectius que implementem mitjançant un procés sofisticat de selecció i optimització dels actius que configuraran la seva cartera. El nostre valor afegit és la gestió personalitzada i li oferim serveis integrals adaptats a tots els cicles de la vida. Si les condicions en les seves circumstàncies personals o en l'entorn del mercat canvien, adaptarem el pla en conseqüència.

Ho anomenem gestió patrimonial holística.

Transparència

Amb nosaltres inverteix molt més que diners, inverteix la seva confiança. A canvi, li garantim transparència en tot el que fem per a vostè. I ho complim mitjançant una comunicació clara, uns informes exhaustius i uns preus i unes condicions predefinides per als nostres serveis.

Digitalització

Oferir el màxim nivell de qualitat requereix eines potents i tecnologies provades. Per aquest motiu invertim contínuament a augmentar les nostres capacitats i li oferim els beneficis.

Arquitectura oberta

Per tal de poder-li proporcionar el millor assessorament i solucions a mida, treballem en un entorn d’arquitectura oberta que inclou la més amplia gamma de productes i serveis, tant propis com externs, i que ens permet accedir als millors especialistes per donar la resposta més adequada a les necessitats del client.

Enfocament holístic

La majoria de les decisions que prenen les persones a la vida tenen conseqüències financeres directes o indirectes. El nostre objectiu és desenvolupar una estratègia de patrimoni que vagi més enllà d'una gestió d'actius convencional. Per aconseguir-ho tenim en compte tots els aspectes que afecten els seus actius.

Sostenibilitat

La sostenibilitat l'entenem com a model de negoci i com la manera en la qual invertim per aportar les millors solucions als nostres clients. Invertir de forma sostenible, conscient i amb propòsit és la via que escollim per obtenir els millors retorns financers alhora que generem un alt impacte social i mediambiental.

El nostre procediment de Wealth Management

En la primera consulta identifiquem totes les variables que determinen les seves expectatives i metes a llarg termini i definim els objectius d'una planificació de patrimonial a mida. La nostra estratègia patrimonial se centrarà en aquests objectius, així com en la seva situació personal i familiar, impostos i riscos.

Per tenir-ne la radiografia completa, examinem el seu patrimoni per fer un diagnòstic de tots els seus actius i passius actuals en el context de la seva vida i els seus objectius. S'hi inclouen actius financers, així com altres actius reals o il·líquids, tenint en compte inversions nacionals i estrangeres, plans de pensions, inversions privades i immobles. Segons la seva tolerància al risc, optimitzem els diferents aspectes del seu patrimoni mitjançant tecnologia d'última generació.

Desenvolupem una trajectòria patrimonial detallada i fàcilment comprensible que constitueix la base per a una planificació financera a llarg termini i us la resumim en un únic document. A més, la nostra tecnologia ens permet simular escenaris de mercat i econòmics diferents per entendre millor els riscos i els reptes potencials.

Validem conjuntament els detalls de l’estratègia patrimonial amb vostè. Només quan estigui completament satisfet utilitzarem la nostra àmplia gamma de productes i serveis per implementar-los i fer un seguiment de les solucions més adequades.

Invertim i gestionem el patrimoni estructurant un pla d'inversions d'acord amb les seves indicacions.En funció de les seves necessitats, treballarem amb la nostra xarxa de professionals experts externs per tenir en compte altres aspectes rellevants, com ara impostos, immobles o activitats de negoci.

Ens reunirem periòdicament amb vostè per revisar el nostre pla financer, parlar de qualsevol canvi a la seva vida o al mercat i avaluar els possibles ajustaments als seus objectius i plans a llarg termini. A més, la nostra plataforma li proporciona accés en línia a temps real i funcions de seguiment i informes.

Fem un seguiment de l'estat del seu patrimoni contínuament i estem en contacte mitjançant trucades periòdiques, missatges de correu electrònic i, sempre que calgui, reunions personals per garantir el màxim nivell de servei.

Els nostres models de mandat de Wealth Management

Segons les seves preferències personals, pot triar entre dos models: model assessor o model discrecional. Tots dos ofereixen els mateixos beneficis i serveis; tanmateix, la diferència és el nivell d'implicació que vulgui tenir durant el procés.

Model assessor: nosaltres proposem, vostè decideix

Amb aquest servei, l'acompanyarem amb un assessorament competent i independent com a soci de confiança. Junts, analitzarem els seus objectius, les seves necessitats i requisits específics i identificarem una solució de patrimonial a mida. Com que la seva situació personal o empresarial pot canviar, així com les condicions del mercat internacional, farem un seguiment constant de les inversions individuals acordades i li suggerirem els ajustaments corresponents.

També es beneficiarà de les nostres recomanacions, sense conflictes d'interessos, i de les nostres capacitats d'execució i operatives. Tanmateix, la decisió final serà seva en tot moment.

Model discrecional: vostè marca la direcció, i nosaltres ens preocupem de la resta

Si prefereix no dedicar el seu valuós temps a la supervisió constant de les seves inversions i del mercat i a prendre totes i cadascuna de les decisions d'inversió, aquesta és l'opció perfecta per a vostè. Invertirem els seus actius de manera responsable, evitant conflictes d'interessos i en un marc predefinit. A les reunions periòdiques, parlarem de l'estratègia actual i la modificarem, si cal. Amb aquest model es beneficiarà del nostre ampli coneixement del mercat i de les inversions, de la nostra gestió avançada del risc i d’una distribució d'actius amb una cartera seleccionada amb les millors inversions de la seva classe, així com de les nostres eines avançades de Wealth Management.