Ens afecta la Taxa Tobin?

Taxa tobin vall banc tax tips

Inversors del món, persones que us agradi l’apassionant món de les finances, aquest article, us interessa.

Molts de vosaltres haureu sentit parlar de la Taxa Tobin, instaurada en alguns països des de fa anys, però inexistent en uns altres. Alguns sabreu en què consisteix i quines operacions grava, no obstant, anem a fer un repàs i a explicar el perquè ara és un tema d’actualitat. El passat 16 de gener va entrar en vigor a Espanya l’Impost sobre les Transaccions Financeres, mundialment conegut com la Taxa Tobin.

Aquest tribut, de naturalesa indirecta, afecta a qualsevol persona que realitzi compres d’accions espanyoles, independentment de la seva residència fiscal. Aquesta última frase és molt rellevant a efectes d’aplicació de la taxa, ja que la mateixa s’aplicarà amb independència d’on resideixi l’inversor que realitza la compra, mentre les accions que compri estiguin gravades per l’impost.

Però, quines son aquestes accions? L’Agència Estatal de l’Administració Tributària espanyola, cada mes de desembre, publicarà el llistat de companyies espanyoles sobre les quals s’aplicarà l’impost. Aquest llistat el conformaran aquelles companyies que, a data 1 de desembre de l’any anterior, disposin d’una capitalització borsària superior als 1.000 milions d'euros. Es a dir, durant el 2021, estaran gravades totes les operacions de compra d’accions de les companyies espanyoles que, en data 1 de desembre de 2020 tinguessin una capitalització borsària superior a 1.000 milions d’euros. El tipus impositiu aplicable és del 0,2% sobre l'import efectiu de la compra, sense tenir en compte les despeses i/o costos associats. Tot i així, aquells inversors que facin operacions d'especulació intradia tributaran per l'import net, regularitzat al final de cada dia.

I ara que ja sabem en què consisteix la famosa Taxa Tobin podem dir que la mateixa te uns efectes a nivell global, explicats els mateixos com una aplicació generalitzada de la taxa, sempre que l’actiu que es compri estigui contemplat en el llistat de companyies espanyoles afectades. És indiferent d’on sigui l’inversor, on estigui situat el banc que executi l’ordre o l’intermediari financer; sempre que es comprin accions espanyoles, l’executant de la compravenda haurà d’aplicar un 0,20% en concepte de Txa Tobin, sobre l’import de la compra.

Aquest impost, com tota la resta d’impostos, redueix la rendibilitat neta de les inversions, efecte principal de la famosa taxa. A partir d’ara, realitzant inversions en companyies gravades, serà més difícil arribar als objectius de rendibilitat marcats pels inversors.

Per aquest mateix motiu, és hora d’obrir horitzons i mirar més enllà en el moment de construir carteres d’inversions en un entorn econòmic, fiscal i financer que optimitzi la rendibilitat objectiu marcada. Hi ha mercats a nivell mundial en el quals no és d’aplicació la Taxa Tobin o un impost anàleg, els quals penalitzen les inversions, al marge de les fluctuacions naturals dels mercats. Per acabar, i analitzant l’altra cara de la moneda, podríem dir que la Taxa Tobin suposa una desavantatge competitiva d’Espanya respecte altres països en els que no és d’aplicació aquest impost.

Haurem de veure com els inversors internacionals reaccionen a l’esmentada taxa i si es produeix una reducció de les inversions en accions espanyoles, ja que actualment, en el món globalitzat en que vivim, els inversors tenen accés a tots els mercats financers del món.

Categories
Recent posts
Notícies relacionades