Descobreix els
nostres fons principals

VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND R Mostra més informació

Fons de renda variable mixt amb un perfil de risc dinàmic, que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada tant de renda fixa, com de renda variable, podent destinar una part poc rellevant de la cartera a altres actius i estratègies.
Valor de l'actiu net
EUR 88,18
Rendibilitat
-18,32%

VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI Mostra més informació

Fons de renda variable determinat en euros que focalitza les inversions en valors internacionals, majoritàriament en països de l’OCDE o amb els que aquesta manté una cooperació reforçada, de diversa capitalització i presenten un elevat percentatge de revalorització d'acord amb criteris fonamentals.
Valor de l'actiu net
EUR 130,82
Rendibilitat
-24,01%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES I Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 737,95
Rendibilitat
-19,88%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 133,48
Rendibilitat
-20,10%

VALL BANC INVEST FUND IBERIAN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses espanyoles que són liders en els seus sectors.
Valor de l'actiu net
EUR 52,74
Rendibilitat
-31,07%

VALL BANC INVEST FUND WORLD OPPORT R Mostra més informació

El principal objectiu del compartiment és aconseguir una revaloració del capital superior a la mitjana, sobretot a través d'inversions en valors de renda variable negociats en mercats internacionals.
Valor de l'actiu net
EUR 90,95
Rendibilitat
-6,06%

VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND R Mostra més informació

Fons multiestratègia amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada i que utilitzen estratègies de retorn absolut i de gestió alternativa amb una baixa correlació amb el mercat.
Valor de l'actiu net
EUR 94,43
Rendibilitat
-5,57%

VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND E Mostra més informació

Fons multiestratègia amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada i que utilitzen estratègies de retorn absolut i de gestió alternativa amb una baixa correlació amb el mercat.
Valor de l'actiu net
EUR 94,54
Rendibilitat
-5,46%