Descobreix els
nostres fons principals

VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI Mostra més informació

Fons que inverteix principalment en valors de renda variable negociats a les principals borses mundials. Invertirà com a mínim el 65% de la cartera en accions, també podrà invertir a través d’ETF i altres organismes d’inversió col·lectiva. La resta de la cartera podrà estar invertida en dipòsits a termini, valors representatius de deute, instruments del mercat monetari o altres organismes d’inversió col·lectiva que inverteixin en actius diferents de la renda variable.
Valor de l'actiu net
EUR 148,55
Rendibilitat
-13,70%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES I Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 847,90
Rendibilitat
-7,94%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 152,95
Rendibilitat
-8,44%

VALL BANC INVEST FUND IBERIAN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses espanyoles que són liders en els seus sectors.
Valor de l'actiu net
EUR 54,10
Rendibilitat
-29,29%

VALL BANC INVEST FUND WORLD OPPORT R Mostra més informació

El principal objectiu del compartiment és aconseguir una revaloració del capital superior a la mitjana, sobretot a través d'inversions en valors de renda variable negociats en mercats internacionals.
Valor de l'actiu net
EUR 86,02
Rendibilitat
-11,15%