Descobreix els
nostres fons principals

VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI Mostra més informació

Fons que inverteix principalment en valors de renda variable negociats a les principals borses mundials. Invertirà com a mínim el 90% de la cartera en accions, també podrà invertir a través d’ETF i altres organismes d’inversió col·lectiva. La resta de la cartera podrà estar invertida en dipòsits a termini, valors representatius de deute, instruments del mercat monetari o altres organismes d’inversió col·lectiva que inverteixin en actius diferents de la renda variable.
Valor de l'actiu net
EUR 183,44
Rendibilitat
16,69%