Descobreix els
nostres fons principals

VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND R Mostra més informació

Fons mixt amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada tant de renda fixa, com de renda variable, podent destinar una part poc rellevant de la cartera a altres actius i estratègies.
Valor de l'actiu net
EUR 111,69
Rendibilitat
2,55%

VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND R Mostra més informació

Fons de renda variable mixt amb un perfil de risc dinàmic, que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada tant de renda fixa, com de renda variable, podent destinar una part poc rellevant de la cartera a altres actius i estratègies.
Valor de l'actiu net
EUR 119,04
Rendibilitat
5,18%

VALL BANC FONS RETURN & CONSCIENCE Mostra més informació

Aquest fons, majoritàriament constituït per renda fixa mixta multidivisa, aplica criteris d’inversió socialment responsables en la selecció d’inversions. En concret, s’afavoreixen projectes socials, mediambientals i d’energies renovables.
Valor de l'actiu net
EUR 106,52
Rendibilitat
1,18%

VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI Mostra més informació

Fons que inverteix principalment en valors de renda variable negociats a les principals borses mundials. Invertirà com a mínim el 65% de la cartera en accions, també podrà invertir a través d’ETF i altres organismes d’inversió col·lectiva. La resta de la cartera podrà estar invertida en dipòsits a termini, valors representatius de deute, instruments del mercat monetari o altres organismes d’inversió col·lectiva que inverteixin en actius diferents de la renda variable.
Valor de l'actiu net
EUR 171,34
Rendibilitat
8,99%

VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND R Mostra més informació

Fons multiestratègia amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada i que utilitzen estratègies de retorn absolut i de gestió alternativa amb una baixa correlació amb el mercat.
Valor de l'actiu net
EUR 99,51
Rendibilitat
0,30%

VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND E Mostra més informació

Fons mixt amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada tant de renda fixa, com de renda variable, podent destinar una part poc rellevant de la cartera a altres actius i estratègies.
Valor de l'actiu net
EUR 114,36
Rendibilitat
2,84%

VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND E Mostra més informació

Fons de renda variable mixt amb un perfil de risc dinàmic, que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada tant de renda fixa, com de renda variable, podent destinar una part poc rellevant de la cartera a altres actius i estratègies.
Valor de l'actiu net
EUR 122,89
Rendibilitat
5,60%

VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND E Mostra més informació

Fons multiestratègia amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada i que utilitzen estratègies de retorn absolut i de gestió alternativa amb una baixa correlació amb el mercat.
Valor de l'actiu net
EUR 100,30
Rendibilitat
0,48%