Descobreix els
nostres fons principals

VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND R Mostra més informació

Fons de renda variable mixt amb un perfil de risc dinàmic, que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada tant de renda fixa, com de renda variable, podent destinar una part poc rellevant de la cartera a altres actius i estratègies.
Valor de l'actiu net
EUR 88,18
Rendibilitat
-18,32%

VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND R Mostra més informació

Fons multiestratègia amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada i que utilitzen estratègies de retorn absolut i de gestió alternativa amb una baixa correlació amb el mercat.
Valor de l'actiu net
EUR 94,43
Rendibilitat
-5,57%

VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND E Mostra més informació

Fons multiestratègia amb un perfil de risc moderat que inverteix principalment en altres fons d’inversió de forma molt diversificada i que utilitzen estratègies de retorn absolut i de gestió alternativa amb una baixa correlació amb el mercat.
Valor de l'actiu net
EUR 94,54
Rendibilitat
-5,46%