Descobreix els
nostres fons principals

VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI E Mostra més informació

Fons de renda fixa a curt termini. Inverteix en títols i/o actius del mercat monetari i en renda fixa internacional, tot mantenint la duració de la cartera inferior a un any. El seu objectiu és la preservació del capital.

Valor de l'actiu net
EUR 123,22
Rendibilitat
0,14%