Descobreix els
nostres fons principals

VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI Mostra més informació

Fons que inverteix principalment en valors de renda variable negociats a les principals borses mundials. Invertirà com a mínim el 65% de la cartera en accions, també podrà invertir a través d’ETF i altres organismes d’inversió col·lectiva. La resta de la cartera podrà estar invertida en dipòsits a termini, valors representatius de deute, instruments del mercat monetari o altres organismes d’inversió col·lectiva que inverteixin en actius diferents de la renda variable.
Valor de l'actiu net
EUR 149,88
Rendibilitat
-12,93%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES I Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 848,54
Rendibilitat
-7,87%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 152,91
Rendibilitat
-8,46%

VALL BANC INVEST FUND IBERIAN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses espanyoles que són liders en els seus sectors.
Valor de l'actiu net
EUR 53,39
Rendibilitat
-30,22%

VALL BANC INVEST FUND WORLD OPPORT R Mostra més informació

El principal objectiu del compartiment és aconseguir una revaloració del capital superior a la mitjana, sobretot a través d'inversions en valors de renda variable negociats en mercats internacionals.
Valor de l'actiu net
EUR 82,76
Rendibilitat
-14,52%

VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI E Mostra més informació

Fons de renda fixa a curt termini. Inverteix en títols i/o actius del mercat monetari i en renda fixa internacional, tot mantenint la duració de la cartera inferior a un any. El seu objectiu és la preservació del capital.

Valor de l'actiu net
EUR 123,21
Rendibilitat
0,13%