Intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal
entre Andorra i la Unió Europea

L’1 de gener de 2017, va entrar en vigor al Principat d’Andorra la Llei 19/2016, de 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que recull els principis establerts per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) entre les diferents autoritats dels estats membres, en relació amb l’intercanvi automàtic d’una determinada informació de caràcter fiscal dels clients.

 

D’acord amb aquesta llei, el Ministeri de Finances d’Andorra intercanviarà anualment informació amb determinats països i aquest intercanvi es basarà en les comunicacions que les diferents entitats financeres andorranes transmetin al Govern d’Andorra.

 

Aquesta llei es fonamenta en la modificació de l’Acord d’intercanvi automàtic d’informació entre els estats membres de la Unió Europea i el Principat d’Andorra, amb l’aplicació de l’estàndard comú de l’OCDE per a les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers (Common Reporting Standard OECD, o CRS).

 

Quin objectiu principal té el CRS?

 

Aquesta nova norma CRS (Common Reporting and Due Diligence Standard) està adreçada a combatre l’evasió fiscal internacional a través de la cooperació entre les administracions tributàries i obliga els estats signataris a obtenir informació de les institucions financeres i intercanviar-la de forma automàtica amb la resta d’estats, amb una periodicitat anual.

 

Què suposa el CRS per a les entitats financeres?

 

En compliment d’aquesta llei, Vall Banc, SAU, així com la resta d’institucions financeres andorranes, queda obligada a comunicar informació sobre comptes financers, en els termes que estableixen els articles i els annexos de la Llei 19/2016, quan les persones físiques o entitats titulars del compte, o les persones físiques que exerceixen el control d’entitats no financeres passives (ENF) titulars del compte, són residents fiscals a:

 

  1. Un estat membre de la Unió Europea.
  2. Un estat amb el qual és aplicable un acord o un conveni que estableix un intercanvi automàtic d’informació amb aplicació de l’estàndard comú OCDE per a les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.

 

Principals obligacions de les entitats financeres per la Llei 19/2016 i el CRS


Vall Banc, SAU, com a entitat financera degudament autoritzada, està afectada per aquesta llei i a partir de l’1 de gener de 2017 està obligada a recollir dels clients determinada informació precisa, entre aquesta la residència fiscal de les persones que tenen la titularitat o el control de determinats comptes financers, i, d’acord amb uns criteris clarament definits en la llei, ha de traslladar aquesta informació al Ministeri de Finances.

 

L’abast de la Llei 19/2016 inclou tant l’obertura com el manteniment de comptes, tant de persones físiques com de persones jurídiques.

 

D’acord amb la normativa CRS, els clients seran reportables en les condicions següents:

 

  • Persones físiques: Les que tinguin residència fiscal en països diferents d’Andorra*.
  • Persones jurídiques: Classificades com a passives a l’efecte del CRS, és a dir, quan en termes generals la seva activitat principal consisteixi en la inversió en actius financers i no es puguin classificar en cap de les categories previstes com a entitats actives, a l’efecte de la normativa CRS, i els seus accionistes significatius tinguin residència fiscal en països diferents d’Andorra*.

 

Quin impacte té el CRS per a les persones residents al Principat?

 

A les persones amb residència fiscal a Andorra, aquesta normativa no els genera cap impacte.

 

Per poder acreditar aquesta condició (residència fiscal), cal emplenar i obtenir obligatòriament per a cada client una autodeclaració més una prova documental que acrediti la seva manifestació. 


Si un client refusa emplenar el document d’autodeclaració o no aporta la documentació acreditativa sol·licitada, la normativa obliga les entitats financeres a declarar els seus comptes al Ministeri de Finances, com a comptes subjectes de ser reportats.

 

Es pot trobar més informació en relació amb la normativa FATCA i CRS al web del Govern

 

* El Govern d’Andorra actualitzarà en funció del cas la llista de països amb els quals Andorra efectuarà l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.

 

Per a més informació, escriu-nos a vallbanc@vallbanc.ad o dirigeix-te al teu gestor. Esterem encantats d'atendre't.