Gestió del risc
d'última generació

Alladin Wealth de BlackRock es nodreix de la més avançada tecnologia i el Big Data per elaborar propostes d’inversió a mida i recrear possibles escenaris.

 

Amb la nostra eina de gestió del risc i construcció de carteres Alladin Wealth del nostre soci internacional BlackRock construim propostes d'inversió adequades per a vostè minimitzant el risc gràcies a que es nodreix de la més avançada tecnologia i el Big Data. Aquesta tecnologia ens permet recrear possibles escenaris, incloure els valors rellevants per a vostè i integrar pautes d'idoneïtat segons el seu perfil i situació personal; tot perquè pugui disposar d'una cartera realment feta a mida.

 

Durant la seva visita podrà comparar la proposta amb la seva cartera actual i ajustar en el moment allò que consideri oportú. Amb cada ajust introduït es realitza automàticament una anàlisi de la cartera per assegurar que segueix mantenint els criteris d'idoneïtat i quina és l'exposició al risc de la mateixa. Si ho desitja també pot incloure altres actius que afectin el seu patrimoni i que no es trobin a Vall Banc per així obtenir una visió global del seu patrimoni.

 

Aquesta eina d'última generació facilita als nostres analistes realitzar un seguiment diari real de la seva cartera. Això permet actuar més ràpid davant qualsevol canvi que pugui afectar l'equilibri de les seves inversions i realitzar els ajustos oportuns.

Es redueixen els riscos maximitzant-ne la rendibilitat

Permet rebalancejar la cartera quan aquesta queda sobre-exposada i equilibrar exposicions que es puguin desviar del seu perfil

Permet realitzar simulacions i preveure possibles canvis i escenaris en l’entorn macro

Permet incloure les restriccions d’inversió que vostè vulgui incloure

Click to play
Vall Banc Wealth Management tool

Descobreixi més detalls en el vídeo