Normativa MIFID
Protecció, informació i seguretat

Posem a la vostra disposició informació rellevant de caràcter general sobre l’entitat i els diferents serveis i instruments financers, d’acord amb el que disposa la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistemafinancer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, que segueix les directrius de la Directiva 204/39/CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 d’abril de 2004, relativa als mercats d’instruments financers (MiFID).

 

Guia pràctica 

Informació precontractual

Política de salvaguarda d'actius  

Política d’execució d’ordres  

Política de gestió de conflictes d’interès