Serveis Exclusius de
Wealth Management

La nostra oferta en gestió de patrimoni

Col·laborant amb socis i professionals internacionals, així com utilitzant tecnologies d'última generació, podem oferir serveis d'assessoria plenament holístics que ens permeten oferir solucions de patrimoni a mida.

Estructura de patrimoni i assessoria fiscal

El nostre enfocament holístic permet una estructuració òptima per salvaguardar els seus actius. Només després d'una anàlisi exhaustiu de la seva situació financera i dels objectius dels actius, decidim quina estructura d'inversió ofereix les millors solucions. També es beneficiarà de la nostra experiència en la provisió i gestió de fons privats i de les polítiques d'assegurança de vida.

 

Els assumptes fiscals són cada vegada més complexos i les condicions del nou marc són un repte per a tothom, especialment si viu en un país estranger o hi te propietats o inversions financeres. Amb el nostre assessorament, pot estar segur que els seus assumptes fiscals es tractaran segons els reglaments i els seus interessos.

Planificació de la successió patrimonial

L'assessorem de manera independent i amb previsió per proporcionar-li tota la informació que necessita per traslladar el seu patrimoni a la generació següent de manera segura. La nostra experiència en planificació d'herències i la nostra cooperació amb socis de renom crea una orientació fiable en aquesta tasca responsable.

Assignació d'actius estratègica i personalitzada

El nostre enfocament a l'estratègia d'inversió i a l'estructuració de la cartera té la seva pròpia filosofia: per proporcionar una localització d'actius més adequada no fem la selecció de valors tradicional, sinó que desenvolupem solucions de patrimoni a mida segons perfils clars de risc-retorn, així com indicadors clau de rendiment específics adaptats als seus horitzons, objectius i requisits temporals individuals.

 

El centre de la nostra localització d'actius estratègica es situa en resultats constants a llarg termini (estil de dotació). Es basa en objectius d'inversió acordats i pretén generar retorns vitalicis, sostenibles i segurs. Un cop implementada, fem un seguiment de l'estratègia triada atentament i l'adaptem durant tot el procés per proporcionar un enfocament d'inversió constant.

Finançament de les inversions

També oferim una gamma de solucions financeres que avalen la seva cartera i actius, la qual cosa li dóna l'oportunitat de finançar de manera flexible el seu requisit de liquiditat. Les nostres solucions principals inclouen préstecs i hipoteques.

Risk.hombre

Gestió del risc

Com a element fonamental del procés d'assessoria i inversió dels nostres serveis de gestió de patrimoni, es beneficiarà d'una gestió del risc d'última generació i d'una anàlisi de cartera d'Aladdin (Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network), la plataforma de gestió del risc del nostre soci internacional BlackRock.

La nostra gestió del risc implica la identificació i l'anàlisi dels riscos, així com els factors d'exposició al mercat. A més, ens permet fer simulacions d'escenaris econòmics i de futurs mercats per avaluar els riscos i els reptes potencials en una estratègia de cartera planificada.

Gestió de patrimoni digital

Podem oferir-li una plataforma de gestió de patrimoni avançada. Aquesta interfície de diversos serveis proporciona una visió de 360° de les seves inversions, accés al mercat, informació sobre inversions i recerca de Vall Banc, comunicació amb el seu assessor personal de patrimoni, rebuda i autorització remota de propostes d'inversió, i transaccions.

digital

Assessors financers independents

També oferim el nostre marc i plataforma de gestió de patrimonis als assessors financers independents externs que treballen amb nosaltres per completar i donar més valor als serveis que ofereixen als seus clients.