Vall Banc afronta el desbloqueig de Credit Suisse amb confiança i una solvència elevada

foto

Vall Banc ha estat treballant, des del primer minut, en els preparatius necessaris per facilitar el procés de traspàs dels actius allotjats a Credit Suisse. Un cop emesa la resolució dels tribunals suïssos que habilitava l’AREB a reclamar a Credit Suisse SA la posició que BPA hi ostenta en actius, han iniciat els treballs preparatoris, liderats per l’AREB i acordats entre ambdues institucions, per recuperar les seves posicions i facilitar que els clients puguin accedir als seus actius com més aviat millor.

Malgrat que Vall Banc ha d’esperar a la resolució d’aquest període per poder gestionar amb tot el seu potencial els actius i per normalitzar la situació dels seus clients, l’entitat està realitzant les gestions internes necessàries per al traspàs. En aquest sentit, els tècnics de l’entitat i de l’AREB estan treballant en la revisió de la documentació, l’automatització dels processos i la coordinació interna per anticipar-se al desbloqueig de les posicions dels clients, que seran atesos de manera personalitzada.

L’entitat afronta el traspàs amb total confiança. En aquest sentit, destaca la ràtio de solvència del banc, consolidada en un 28,61 % (la solvència en la nova normativa andorrana homologable a l’europea se situa en el 23,30 %, una ràtio superior a la mitjana de bancs europeus), i la de liquiditat, que en l’últim exercici s’ha incrementat fins al 59,65 %. A més, disposa del servei únic de Wealth Management que dona suport als seus clients a cada pas del camí. Per fer-ho, compta amb aliances internacionals, inversions úniques i un equip preparat per oferir les millors solucions per a tots els clients.