Vall Banc encara l’última fase del traspàs efectiu dels actius

CS

Vall Banc ha informat, aquest dimarts, que ja ha iniciat  l’operativa de traspàs dels actius que es trobaven a l’antic custodi de Banca Privada d’Andorra. Aquesta fase, que es preveu que s’allargui uns dies, s’inicia amb el moviment dels títols cap al custodi de renta variable de Vall Banc i el seguiment continuat de les liquidacions en diversos mercats.

Complementàriament, quan tots els actius estiguin disponibles, es procedirà a fer les gestions necessàries per aconseguir l’aixecament de les suspensions existents sobre les ordres de subscripció i reemborsament dels fons gestionats per Vall Banc Fons.
Per tal de donar un servei més àgil, l’entitat ha reforçat l’àrea d’atenció al client i, en el moment que els actius estiguin definitivament disponibles, s’oferirà als clients alternatives de gestió.

Vall Banc veu el traspàs definitiu com l’últim pas per operar amb tota la normalitat. Cal recordar que un cop emesa la resolució dels tribunals suïssos, que habilitava l'AREB a reclamar a Credit Suisse SA la posició que BPA hi ostenta en actius, es van iniciar els treballs preparatoris, liderats per l'AREB i acordats entre ambdues institucions, per recuperar les seves posicions i facilitar que els clients puguin accedir als seus actius al més aviat possible. ​