Vall Banc posa a disposició dels clients els actius traspassats de Credit Suisse

noti

Els clients de Vall Banc que tenien posicions en renda variable custodiades a Credit Suisse  ja poden iniciar l’operativa contactant als seus gestors. Així ho ha indicat Vall Banc aquest dimecres, pocs dies després de l’inici del traspàs. Complementàriament s’han iniciat els tràmits necessaris per aconseguir l’aixecament de les suspensions existents sobre les ordres de subscripció i reemborsament d’algun fons gestionat per Vall Banc Fons.

Vall Banc ha iniciat el procés de normalització de l’operativa amb els clients, informant-los de la nova situació, recordant-los  la necessitat d’actualitzar la documentació relativa al compte, i oferint-los diverses alternatives de gestió.  Per tal de donar un servei més àgil,  l’entitat ha habilitat nous espais per assegurar la confortabilitat dels clients i ha reforçat les àrees clau per a l’atenció a l’usuari.

Vall Banc considera el traspàs definitiu com l’últim pas per recuperar la normalitat operativa i es mostra satisfet per poder normalitzar la situació financera dels clients a l’entitat.

Els responsables de Vall Banc afronten aquesta etapa amb confiança, ja que finalment permet oferir un servei complet als clients que es podran beneficiar de les aliances internacionals, inversions úniques i un equip preparat per oferir les millors solucions a cada persona.

Notícies relacionades